Szakmai partnerség a környezettudatos nevelés jegyében

kistersegiovoda küldte be 2021. 02. 11., cs – 10:45 időpontban
Intézmény

Nemzetközi pályázat megvalósításában vesz részt intézményünk az Erasmus+ Iskolai, óvodai partnerségek című program keretében. A projekt két ország partnerségével zajlik, melyben a koordinációs szerepet a debreceni Mesekert Óvoda vállalta. További partnerintézmény a szatmárnémeti Liceul Reformat óvodái és a nagyenyedi Első Lépések Óvoda, mely öt éve testvéróvodánk is egyben.

Közös célunk az intézmények egymás közötti tapasztalatcseréje, tudásmegosztása, egymástól való tanulás, a felnövekvő generáció környezet iránti gondoskodó, érdeklődő, értékóvó magatartásának kialakítása, fejlesztése. Olyan intézményekkel terveztük a közös munkát, akiknek igénye az innováció, kompetensek a fenntartható fejlődés témakörében és igényük van a szakmai fejlődésre.

Mivel a partnerintézmények már eddigi eredményeikben is jelentős elkötelezettséget mutattak a környezettudatos nevelés és a folyamatos fejlődés terén, így fogalmazódott meg közös mottónk: Szeresd! Ismerd! Védd! (SZIV) a Zöld Óvodák szellemében. Tapasztalatcserénk fő iránya a szabad játékba integrált nevelés és a tanulási tevékenységeken keresztül hogyan, milyen eszközökkel lehet hatni a környezettel kapcsolatos magatartásunk formálására. A 15 hónapig tartó projekt 2020 szeptemberében indult. A 100%-os intenzitású támogatás összege 47,550 EUR, ebből 10,950 euróval gazdálkodhat intézményünk.

A támogatással egyrészt a környezettudatosságra, fenntarthatóságra való nevelés pedagógiájának szakmai módszertárát tudjuk fejleszteni, melynek közvetlen célcsoportjai az óvodás gyermekek. Hangsúlyt fektetünk a szülők közösségének megszólítására is, hiszen közös nevelőmunkánk alapja a kölcsönös bizalom és az együttműködés. Építünk a gyermekek természetes kíváncsiságára, mozgásigényére, miközben olyan programokat tervezünk, melyek környezettudatos, szociálisan érzékeny, nyitott személyiség formálását segítik az óvodai nevelés keretein belül. Gyermekeink részére többek között interaktív élmény programokat, múzeumpedagógiai, bábszínházi előadásokat tervezünk.

Másrészt a partnerintézményekben dolgozó pedagógusok számára megvalósuló mobilitások keretében „jó gyakorlatok” cseréje – egymás közötti tapasztalatcsere, tudásmegosztás és a pedagóguskompetenciák fejlesztése valósul meg a Kárpát-medence intézményei közötti oktatási tér kialakításával, külhoni magyar és román óvodákkal való tartós kapcsolatépítéssel. A járványhelyzet felülírta a projektünk ütemtervét, így partnertalálkozóink megszervezése még várat magára. Bízunk benne, hogy 2021-ben lesz alkalmunk a személyes találkozókra, hiszen a terveink között szerepel a pedagógusok számára egy akkreditált továbbképzés a debreceni Mesekert óvoda szervezésében, melynek témája a korszerű szemlélet az óvodai környezeti nevelésben. Szatmárnémetiben a mese szerepe az érzelmi intelligencia fejlesztésében című szakmai napokon veszünk majd részt, Nagyenyeden pedig az újra hasznosítással foglakozó szakmai program került megtervezésre. A záró konferenciát intézményünk szervezésében, Gyomaendrődön rendezzük, várhatóan ősszel, a fenntarthatóság pedagógiájának jegyében neves előadókkal.

A projekt folyamatos megvalósítása során az érzelmi intelligencia és környezeti nevelés magas szintű megvalósítására fókuszálunk, a fenntartható fejlődés biztosítására kidolgozott innovációk pedig beépítésre kerülnek az óvodák Pedagógia programjába.