Az alapítvány bemutatása

A Cseppke Óvodai Alapítvány a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szülői Munkaközösségének kezdeményezésére alakult 2016-ban.

A Cseppke Óvodai Alapítvány elsődleges célja az állami finanszírozás és fenntartói támogatás mellett olyan forráslehetőségek felkutatása, mely hozzájárul a Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvodába járó gyermekek

- iskoláskor előtti óvodai nevelésének tevékeny segítéséhez,

- az intézményi környezet anyagi és pedagógiai eszközökkel történő támogatásához,

- speciális keret biztosításához a kiemelkedően tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatásához.

Alapítványunk elhivatott a környezet- és természetvédelem, a fenntarthatóságra nevelés ügye iránt, jellemzi a természet iránti elkötelezettség, tisztelet és tenni akarás.