Napirend

Az állandó és folyamatos napirend igazodik az évszakhoz, de a teljes tartamát átszövi a folyamatos játék, kivéve a gondozási helyzeteket.
A kisgyermeknek az időérzéke még nincs kialakulva, ezért az egymást rendszeresen követő események alapján tud tájékozódni az időben.
A jól szervezett ugyanakkor rugalmas napirend követi a gyermeki sajátosságokat, a koreltéréseket.

A csecsemőkorú és az egy-másfél év körüli gyermekeknek saját napirendet kell kialakítani, amely kapcsolódik a nagyobbakéhoz.

Olyan áttekinthető rendszert alakítunk ki, amelyben a gyermek jól érzi magát, megtanul tájékozódni, áttekinthető és nincs felesleges várakozási idő.
Az állandó napirend rugalmasságát mutatja, hogy jól alkalmazkodik a csoport összetételéhez, egyéni sajátosságokat, a gyermekek életritmusát figyelembe véve,
függ az
- évszaktól,
- időjárástól,
- alkalmazkodik a személyi állandósághoz a tárgyi feltételekhez.

Lényeges a jó munkaszervezés a bölcsődei dajkával való közös munka.
A gondozási helyzetek a napirendbe szorosan illeszkednek, elősegítik a szociális képességek, a megfelelő tisztálkodási szokások, a WC használat kialakulását