Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése

November 30-án ünnepályes keretek között megtörtént a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú„Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert Óvoda feladatellátási helyén”című projekt által megvalósított fejlesztés átadása. 

A projekt megvalósulásával a Csemetekert Óvoda történetében egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, mely gyökeresen megváltoztatja az itt folyó nevelőmunka feltételeinek minőségét és az ide járó gyermekek óvodai környezetét. 2016-ban örömmel vettük tudomásul, hogy Gyomaendrőd város önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az óvoda fejlesztésére és bővítésére. Miután 2015-től a Napsugár Óvoda beintegrálásával minden csoportszobánk benépesült, komoly nehézségeink adódtak a mindennapos mozgás szervezését illetően. A csoportszobák rendszeres átrendezésével, körültekintő foglalkozásszervezéssel, sok várakozási idővel tudtuk csak kialakítani a rendszeres mozgáshoz szükséges balesetmentes környezetet, és a játszóudvar mérete és minősége is csak korlátozottan volt alkalmas a mozgásos tevékenységekre. A beruházásnak köszönhetően ma már csak múltidőben emlékezünk erre az időszakra és kollégáimmal nagy örömmel, motiváltan, sok-sok szakmai tervvel tekintünk a jövőbe. Rengeteg lehetőségünk nyílik az új helyiség kihasználását illetően. A mindennapos mozgásos tevékenységeken túl, a tornaszoba helyet ad majd az óvodai rendezvényeinknek, a speciális nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztéséhez, a nevelési időn túl szervezett külön foglalkozásainknak is.

A gyermekek részére polgármester úr személyesen adta át a tornaszobát, akikkel egy vidám, sportos délelőtt keretében ünnepeltünk. A várakozással teli hetek után örömmel vették birtokba a helyiséget, kipróbálhattak olyan eszközöket, melyekkel a csoportszobai körülmények között még nem találkoztak. A mozgás ebben az életkorban meghatározó szerepet tölt be az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztésében, ezt támogatva nevelőmunkánkban kiemelt szerepet szánunk a gyermekek egészséges életmódra nevelésének, egészségfejlesztésének. A tornaszoba és a felújított, kibővített óvodaudvarunk ezentúl megfelelő színteret biztosít feladataink ellátásához. A játszóudvarunkon tágas szabad füves terület, egy szilárd burkolatú terasz ad helyet majd a szabad levegőn történő játék tevékenységeknek, és természetesen folyamatos beszerzés alatt állnak a kültéri mozgásfejlesztő játékok is. Feladatunk, hogy a már korábban megszerzett „Zöld Óvoda” címünknek megfelelően formáljuk az új környezetünket, teret adva ezzel a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakításához.

 

Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése
Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése
Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése
Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése
Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése
Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése
Lezárult a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése

Ossza meg ismerőseivel!