A Kistérségi Óvoda működési rendje a rendkívüli szünet ideje alatt - Óvodai ügyelet biztosítása

Tisztelt Szülők!

1. A Kistérségi Óvoda gyomaendrődi intézményei kiscsoportos ügyelet formájában gyermekfelügyeletet biztosító feladat-ellátást végeznek hatrozatlan ideig, a járványveszély időszakában. 

2. A szülők erre vonatkozó igényüket nyilatkozat formájában 2020. április 6. napjától tehetik meg. Az ellátás biztosításának kezdő napját az intézményvezető határozza meg.

3. Kizárólag a koronavírus járvány elleni küzdelemben részt vevő szülők, valamint a speciális helyzetben lévő szülők gyermekei jogosultak egyéni elbírálással az ügyelet igénybevételére. Ehhez csatolni kell a szülő munkáltatói igazolását, mely tartalmazza a szülő munkarendjét is.

4. Az intézmények óvodai csoportszobánként max. 5 gyermek ellátását biztosítják az alábbiak szerint:

  • a Százszorszép Óvoda (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.) maximum 4,
  • a Margaréta Óvoda (5500 Gyomaendrőd, Jókai M. u. 4.) maximum 2,
  • a Csemetekert Óvoda (5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 7.) maximum 3,

csoportban biztosítja az ügyeleti ellátást.

A gyomai városrészen a Százszorszép Óvodában biztosítjuk a Margaréta Óvodába járó gyermekek részére is az ügyeletet, amíg a létszám ezt lehetővé teszi. 

5. A gyermekek átvételének és átadásának módja:

    • a gyermeket a szülő az óvoda épület bejárati ajtójában adhatja át a dajkának, aki kézmosás után átöltözteti a gyermeket óvodai váltóruhájába (amelyet a szülő köteles biztosítani) és ezután kíséri be a csoportszobába, ahol az óvodapedagógus átveszi
    • a gyermek hazavitelekor a szülő a bejáratnál jelzi érkezését, ekkor a dajka a gyermeket átöltözteti és átadja a szülőnek

6. A gyermekekkel közvetlenül foglalkozó felnőttek részére kötelező a gumikesztyű és maszk használata

7. A szülő csak egészséges gyermeket hozhat be az óvodába, ha bármilyen megbetegedésre utaló tünetet tapasztal az óvodai dolgozó, a gyermeket nem veheti át. Ha napközben tapasztal betegségre utaló jeleket, akkor haladéktalanul értesítjük a szülőt, hogy gyermekét vigye haza az intézményből

8. Az ügyeleti ellátás 7,00-17,00 között biztosított, azzal, hogy a szülő közvetlen munkakezdése előtt hozhatja be a gyermeket és a munkaideje lejárta után közvetlenül köteles hazavinni.

9. A szülő gyermeke óvodai igényének lemondását és újra igénylését megteheti előző nap 10 óráig.

10. Az ügyeleti ellátást igénybe nem vevő gyermek távolléte igazoltnak minősül.

11. A felügyeleti ellátásban részesülők jogosultak a napközbeni étkeztetést igénybe venni.

12. A rendkívüli szünet ideje alatt az óvodai feladatellátás a gyermekek felügyelete biztosításán túl nem terjed ki a pedagógiai programban foglalt tevékenységekre.

13. A szülők elsősorban telefonon vagy az alábbi linken letölthető kérelemmel elektronikusan úton vagy az érintett óvoda postaládájában történő elhelyezéssel igényelhetik az ügyeleti ellátást. A kérelem kötelező melléklete mindkét szülő munkáltatói igazolása, mely tartalmazza a napi munkaidőbeosztást. 

A kérelem papír alapon is elérhető a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Portaszolgálatán, valamint telefonos egyeztetést követően átvehető a Csemetekert és Százszorszép Óvodákban is.

Tel.: 06/20/405-2596 (hívható munkanapokon 08.00-16.00 óra)

A kérelem kizárólag csak a munkáltatói igazolással együtt nyújtható be.


Kérem a Szülőket a fentiekben foglalt szabályok maradéktalan betartására. 


Mindannyian felelősséggel tartozunk családtagjaink, gyermekeink, szüleink, embertársaink iránt.

Tisztelettel

Kovács Péterné intézményvezető

 

A Kistérségi Óvoda működési rendje a rendkívüli szünet ideje alatt - Óvodai ügyelet biztosítása
A Kistérségi Óvoda működési rendje a rendkívüli szünet ideje alatt - Óvodai ügyelet biztosítása

Ossza meg ismerőseivel!