Álláslehetőség

kistersegiovoda küldte be 2021. 05. 20., cs – 12:47 időpontban
Intézmény

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében az óvodapedagógusok munkájának segítése, közreműködés a foglalkozásokon. A gyermekek gondozási tevékenységében való részvétel, takarítási feladatok ellátása, továbbá a munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodai dajka végzettség (bizonyítvány),
 • Óvodában szerzett gyakorlat, tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §, 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás),
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péterné nyújt, a 06-20/405-25-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: a pályázatnak a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.253 /2021. , valamint a munkakör megnevezését: Dajka.

VAGY

 • Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megismerését követően a munkáltató dönt, melyről írásbeli tájékoztatást kap a pályázó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gyomaendrod.hu - 2021. május 17.

•         www.kistersegiovoda.hu - 2021. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kistersegiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Az űrlap alja