"Január, január mindig hócsizmában jár" Életképek a Tipegőkert Bölcsődéből

Intézmény

Gazdag Erzsi: Január

"Január, január, 
mindig hócsizmában jár,
jégbajusza, jégkabátja,
zúzmara a jóbarátja."

 

Az öröm forrása a közös tevékenykedés, az együttes munka hasznosságának átélése,
életkorból adódóan a gyermekek nyitottak és kíváncsi természetűek
ezt kihasználva érdemes minél korábban felkelteni és fenntartani az érdeklődésüket.

Minden kisgyermek számára fontos a környezete megismerése, szépségeinek megcsodálása,
ezért lehetőséget biztosítunk olyan élethelyzetek kialakítására,
ahol gondoskodhatunk a környezetünk szépségeiről, tisztaságáról.

Szakmai programunk szerves részét alkotja a környezeti nevelés, amely az értékekről,
környezeti problémákról szóló ismeretek átadását és azok megértését jelenti.
A cél a környezettudatos magatartás , környezetért felelős életvitel elősegítése.

A bölcsődei nevelés során alapozhatjuk meg e kompetenciákat, segítve az énkép a felelősségtudat kialakulását.
A gyermekek tevékenysége önként választott, bármikor kiléphetnek, vagy elkezdhetik.