Csemetekert Óvoda fejlesztési projektje

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Blaha úti Csemetekert Óvoda fejlesztése céljából 2017-ben pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című kiírásra, melyet az irányító Hatóság támogatásra érdemesnek ítélt.

A TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 azonosítószámú „Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert Óvoda feladat-ellátási helyén” című projekt 45 000 000 Ft támogatásban részesült.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete további 16 387 967 Ft-ot biztosít az épület és a hozzá tartozó udvar fejlesztésére, melyet 2018-ban további terület vásárlásával bővített ki.

A Támogatási szerződés 2018. augusztus 1-én lépett hatályba, tervezett befejezésének időpontja 2019. november 30. A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezési feladatokat a Csabatechnika Kft. látja el.

A fejlesztés során az óvoda főépületének bővítésével kerül kialakításra egy 62 m2-es tornaszoba és a hozzá tartozó 15 m2-es tornaszertár. Az új épületrész egy előtérrel csatlakozik a meglévő épülethez, amely szélfogóként is funkcionál, valamint itt kerül kialakításra az akadálymentes főbejárat és egy akadálymentes mosdó is. A meglévő épületrész és az új épületrész teljes körű homlokzati hőszigetelést kap, valamint a meglévő épület padlástere is szigetelésre kerül, a jelenlegi kazánt pedig „C” típusú, zárt égésterű, kondenzációs gázkazánra cseréljük. Az építési munka részét képezi továbbá az udvaron álló melléképület bontása, egy pergolás „árnyékoló” terasz, valamint rámpák, térburkolatok, kerítésszakasz és kapu kialakítása, illetve a közterületen elhelyezett 2 db akadálymentes parkoló építése. Önkormányzatunk további 6 parkolóhely kialakítását valósítja meg az intézményhez kapcsolódóan.

A fejlesztés eredményeként a Blaha úti Csemetekert Óvoda felvételi körzetében jelentős mértékben javul a gyermekek óvodai fejlesztéséhez szükséges egészséges, korszerű, akadálymentes intézményi infrastruktúra és pedagógiai környezet. Az épület és a hozzá tartozó udvar adottságaihoz mérten törekszünk az életkori sajátosságból adódó térigény biztosítására, a készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtésére.

Az építkezés, valamint az udvar területrendezése megkezdődött, a műszaki átadásra várhatóan szeptember 20-án kerül sor. A kivitelezés időszakában az óvoda június 14-ig nyitva tart, ezt követően augusztus 30-ig a Százszorszép Óvodában látjuk el a gyermekek nyári óvodai felügyeletét.

A műszaki átadást követően a 2019-2020-as nevelési évben már a megújult környezetben biztosítjuk az óvodai nevelés feltételeit a Csemetekert Óvodában.