Munkatársaink

Óvoda

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettes

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens

Óvodatitkár

Óvodai szociális segítő

Dajka

Óraadó pedagógusok

Gondnok, karbantartó

Bölcsőde

Intézményvezető

Óvodatitkár

Bölcsődevezető

Bölcsődei dajka

Kisgyermeknevelő

Gondnok, karbantartó