Projekt bemeneti és kimeneti méréseinek összehasonlítása

Intézmény

A pedagóguskompetenciák fejlődését jól szemlélteti még a kimeneti kérdőívünkben mért változások aránya, az eredmények méréséhez a partnerség körében a projekt kezdetekor bemeneti, majd kimeneti kérdőívet készítettünk, Ezáltal ismertté vált a megvalósításba bevont pedagógusok szakmai kompetenciájának fejlettségi szintje, az óvodák szakmai gyakorlatának minőségi mutatója a környezettudatos nevelés és az érzelmi intelligencia fejlesztése témakörökben. Ennek pontos százalékos kimutatása az egyéb projekteseményeknél részletesen rögzítésre került. Összegzésként: leglátványosabb emelkedést 35,4 %, és 42,7 % változást az érzelmi intelligencia fejlesztése témakörökben mértünk, de nem elhanyagolható a növekmény a környezettudatos nevelés témakörében sem, hiszen ott a 32% fejlődést mutattunk ki. A számszerű tények alátámasztják előzetes feltételezéseink bizonyítását, mind egyéni, mind intézményi szinten pozitív változások mutathatók ki a tevékenységek hatására.