Bemutatkozás (Óvoda)

Intézmény

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda egy komoly átszervezést követően 2012. szeptember 1-jén kezdte meg működését a jelenlegi intézményi struktúrában, mellyel a város legnagyobb óvodai nevelést biztosító intézményévé vált.
Óvodáink mindkét városrészben megtalálhatóak, a társulás települései közül pedig Csárdaszállás község óvodai nevelésének megszervezését látjuk el.
Az endrődi városrészen a Csemetekert Óvodában, a gyomai városrészen a Százszorszép és a Margaréta Óvodában fogadjuk az óvodáskorba lépő gyermekeket.
Óvodapedagógusaink széleskörű szakmai tudással, elhivatottsággal végzik nevelőmunkájukat, melynek eredményességéhez hozzájárul a pedagógiai munkát segítő dolgozókkal összehangolt munkavégzés.

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni! (Véghelyi Balázs)

Büszkék vagyunk óvodáinkra, melyekben dolgozunk. Sokat teszünk azért, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol jó gyereknek lenni, ahol a szülők gyermekeiket biztos kezekben tudhatják. Épületeinkben nagy gondot fordítunk a kellemes, esztétikus, gyermekbarát környezet kialakítására, mely által az óvoda a gyermekek második otthonává válik.
Óvodáink sajátos arculatát meghatározza:

 • a bizalomra épülő, harmonikus, szeretetteljes légkör
 • a gyermekközpontúság
 • a pedagógiailag megalapozott, következetes, rugalmasan kezelt szokásrendszer
 • a szabad játék semmi mással nem helyettesíthető szerepe
 • a környezet- és egészségtudatos, természetbarát pedagógiai környezet.
 • „Zöld Óvoda” cím birtokosai vagyunk, mely elismerés környezet- és egészségtudatos szemléletformáló pedagógiai munkánk eredménye
 • hangsúlyt fektetünk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számára a befogadó, másságot elfogadó óvodai légkör kialakítására

2017-ben Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete rangos elismerésben részesítette intézményünket. A Szülői közösség felterjesztése alapján Gyomaendrődért Emlékplakettet vehettünk át az október 23-i Ünnepi Testületi ülésen.
Ez a díj biztatást és elismerést jelent számunkra ahhoz a munkához, melyet az óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire építve és a jelen kor kihívásaihoz alkalmazkodva tudásunk legjavával igyekszünk végezni, hogy a gyermekek számára a jövőt építhessünk.

ÓVODÁINKRÓL

"A gyerekek olyanok, mint a madarak, szükségük van fészekre, hogy repülni tanuljanak."
Maggie Gobran

 • SZÁZSZORSZÉP ÓVODA –székhely (Gyomaendrőd, Kossuth út 7.)

A hatalmas gesztenyefák, örökzöldek és bokrok árnyékában tágas óvodaudvarral várjuk a gyermekeket, mely kültéri mozgásfejlesztést segítő játékokkal gazdagon telepített minden korosztály számára. Ezt ki is használjuk, hiszen minden nap levegőzünk, játszunk, mozgunk az udvaron, s gyakran szervezünk sétákat is a közeli ligetbe, vagy más érdekes helyekre.
Az udvaron található meteorológiai állomásunk segítségével az időjárással kapcsolatos ismereteinkhez gyűjtünk tapasztalatokat.
Jól felszerelt tornaszobánkban szervezzük meg a mindennapos testnevelést, mozgásos tevékenységeket, fejlesztő foglalkozásokat.
Az épületünk folyosóján elhelyezett terráriumokban köveken sütkérező, barátságos teknősbéka, érdekes csigák, valamint egy csodás akvárium hozza közel a természetet a gyermekek számára, melyek számtalan megfigyelésre nyújtanak lehetőséget.
4 csoportszobánkban a természetes alapanyagú bútorok, változatos, minőségi eszközök biztosítják a gyermekek számára a játéktevékenység, étkezés és pihenés feltételeit. A vegyes életkorú csoportokban az életkori sajátosságoknak megfelelően kerültek kialakításra a játszóhelyek. A Süni csoportban egy éve került bevezetésre a német kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés.
Szakmai sikereink között szerepel a vizuális kultúra terén végzett tehetségfejlesztő munkánk, hisz óvodásainkkal számos rajzpályázaton érünk el szép eredményeket.

 • MARGARÉTA ÓVODA – telephely (Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.)

Családias hangulatú, esztétikusan berendezett, tágas, világos csoportszoba és tornaszoba várja a gyermekeket. Parkosított udvarunk játékeszközökben gazdag, változatos lehetőségeket biztosít a mozgásra, ahol a füves és szilárd burkolat mellett egy fedett szín is a gyermekek rendelkezésére áll, így a változékony időjárás sem lehet akadálya a levegőzésnek.
Zöld Óvoda cím birtokosaiként hisszük, hogy már óvodás korban érdemes megkezdeni a környezetvédő és természetszerető ember személyiségének kialakítását. Ehhez változatos tevékenységeket, élményeket, közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségeket, megfigyeléseket biztosítunk.
Fontos számunkra, hogy a gyermekek vidámak, magabiztosak legyenek és érezzék jól magukat óvodánkban. Az óvodáskor varázslatos, csodákkal teli időszak az életükben. Szeretnénk, hogy az óvodában eltöltött évek, olyan élményeket, meghitt pillanatokat őriznének meg a gyermekekben, melyre felnőtt korukban is szívesen emlékeznek majd.

 • CSEMETEKERT ÓVODA – telephely (Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.)

Intézményünk az endrődi városrész központjában helyezkedik el. Családias környezetben, 3 vegyes életkorú csoportban fogadjuk a gyermekeket 6 fő minősített óvodapedagógussal, 1fő óvodapedagógus végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztenssel, 3 szakképzett dajkával és 1 fő karbantartóval. Óvodapedagógusaink szakmailag felkészültek 2 fő fejlesztőpedagógus, 1 fő gyógytestnevelő, 1 fő TSMT terapeuta, 1 tehetséggondozó szakvizsgával rendelkeznek. Az óvodai kollektívát összehangolt munka jellemzi, nyitottak, elhivatottak vagyunk; egymásra és a gyermekekre odafigyelő, szülőkkel jól együttműködő közösség vagyunk. Lényeges számunkra a szeretetteljes, otthonos óvodai légkör biztosítása, az egészséges környezet megteremtése, ahol minden gyermek biztonságban érezheti magát. Rendszeresen veszünk részt továbbképzéseken, fontosnak tartjuk az önképzést és az innovatív szakmai kezdeményezéseket. Az ismeretszerzés és megtapasztalás helyszínéül kihasználjuk a természeti és kulturális környezet közelségét, így gyakran szervezünk rövidebb-hosszabb sétákat. Büszkék vagyunk arra, hogy 2016-ban első alkalommal, majd 2019-ben második alkalommal elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. Kiemelt nevelési feladatunk a környezettudatos magatartás alapértékeinek megalapozása. Prioritásként kezeljük a hátránykompenzálást, felzárkóztatást. Elengedhetetlen számunkra az egyéni bánásmód elvének követése, a gyerekek képességeinek és készségeinek, fejlettségi szintjüknek megfelelő fejlesztés biztosításával. Fontos számunkra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, mozogjanak, játsszanak sokat, melynek egyik helyszínéül szolgál a jól felszerelt tornaszoba és a gyermekek mozgásigényét kielégítő tágas udvarunk. Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodánkból kikerülve olyan útravalót kapjanak, mellyel képessé válnak a következő életszakaszban az előttük álló iskolai feladatok sikeres megoldására.   

 • NAPRAFORGÓ ÓVODA – tagintézmény (Csárdaszállás, Kossuth utca 23.)

Családias hangulatú, otthonos óvodánk a csárdaszállási kisgyermekes családok számára biztosítja a helyben történő óvodai nevelést. Kis létszámú csoportunkban minden gyermek egyéni és életkori sajátosságainak megfelelő tevékenykedtetésben részesül, ahol az egyéni bánásmód kerül előtérbe. Jól felszerelt, kellemes hangulatú csoportszobával és tornaszobával rendelkezünk.
A családokkal közösen szervezett programjaink jó hangulatban, az együtt nevelés jegyében telnek.
Az óvodán kívül gyakran látogatjuk a közeli játszóteret, sok időt töltünk a szabadban.