Alapítvány bemutatása

Intézmény

Cseppke Óvodai Alapítvány

Alapítványunk célja az állami finanszírozás és fenntartói támogatás mellett olyan forráslehetőségek felkutatása, mely hozzájárul a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Kistérségi Óvodába járó gyermekek
 iskoláskor előtti óvodai nevelésének tevékeny segítéséhez,
 az intézményi környezet anyagi és pedagógiai eszközökkel történő támogatásához,
 speciális keret biztosításához a kiemelkedően tehetséges gyermekek képességeinek kibontakoztatásához.
Alapítványunk elhivatott a környezet- és természetvédelem, a fenntarthatóságra nevelés ügye iránt, jellemzi a természet iránti elkötelezettség, tisztelet és tenni akarás.
Közhasznúsági fokozat: nem közhasznú
Alapítvány jellege: nyílt alapítvány
Nyilvántartási szám: 0400/Pk.60017/2017
Kuratórium elnöke: Dinya Lívia
Tagok:
Farkas Enikő Vanda
Hínelné Szilágyi Krisztina
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Adószám: 18902732-1-04
Bankszámlaszám: 53200125-11101954

Köszönjük a bemutatkozási lehetőséget és őszintén reméljük, hogy Önöket is hamarosan a támogatóink között üdvözölhetjük!
Dinya Lívia sk.
elnök